Kalastusluvat & yleistietoa

 

Kalastus Suomessa perustuu yleiskalastusoikeuksiin, jotka ovat verrattavissa jokamiehenoikeuksiin. Yleiskalastusoikeuden nojalla jokaisella on oikeus pilkkiä, onkia yhdellä vavalla ja koukulla ilman viehettä sekä kalastaa silakkaa. Yleiskalastusoikeudet eivät koske vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita, eivätkä niitä vesialueita, joilla kalastaminen on muusta syystä kielletty.  

Kaikkien 18–64 vuotiaiden viehekalastusta harjoittavien henkilöiden on maksettava kalastonhoitomaksu Suomen valtiolle. Kalastonhoitomaksun suorittaneet henkilöt saavat kalastaa yhdellä vavalla lähes koko maassa. 

Valtion vesialueilla ja erikoisalueilla kalastamiseen tarvitaan erityinen kalastuslupa. Pyydysten käyttämiseen, useammalla vavalla kalastamiseen ja rapujen pyyntiin valtion vesialueilla tarvitaan myös erillinen lupa. Metsähallitus myöntää nämä luvat.

Väylällä kalastaminen vaatii oman kalastuslupansa yhteislupa-alueelle.

Useat eri viranomaiset (poliisi, rajavartiolaitos, kalastusviranomaiset, tullivirkamiehet) valvovat kalastusta osana virallisia tehtäviään. ELY-keskusten hyväksymillä koulutetuilla kalastusviranomaisilla on myös oikeus harjoittaa kalastuksenvalvontaa kalastuslain mukaisesti.

Yleistietoa
Tietoa kalastonhoitomaksusta
Osta lupia
Lohenkalastusluvat Väylälle

+
EN | FI | SE
info@fishinglapland.com